Spring naar content

Kosten

Om deze 100% online behandeling vergoed te krijgen via je zorgverzekering, is een verwijsbrief van je huisarts nodig. Die moet je zelf aanvragen, waarna de huisarts de brief naar ons toestuurt. Deze online behandeling valt onder de Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ. De kosten van deze behandeling worden door Tacton Verslavingszorg rechtstreeks bij je zorgverzekeraar gedeclareerd.

Het is wettelijk bepaald dat iedereen een eigen risico heeft. Je betaalt daarbij voor bepaalde medische behandelingen of medicijngebruik tot een maximum bedrag dat jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld. Wanneer je het eigen risico nog maar gedeeltelijk of helemaal niet hebt betaald, zal je zorgverzekering je kosten in rekening brengen totdat het maximumbedrag is bereikt.

Het is mogelijk dat je met je zorgverzekeraar afspraken hebt over een extra vrijwillig eigen risico, waardoor je minder premie hoeft te betalen. Ook dit zal je zorgverzekeraar met je verrekenen. Voor informatie over je eigen risico kun je terecht je zorgverzekeraar.

Veelgestelde vragen

Tacton richt zich op mensen die vinden dat ze meer middelen gebruiken dan ze lief is. Mensen die meer controle willen of zelfs stoppen, voordat hun gebruik of gedrag overmatige vormen aanneemt.

Tacton biedt 100% online behandeling bij:

BGGZ (Basis GGZ): overmatig alcohol- of drugsgebruik of gokverslaving, of een mogelijk risico op terugval na eerdere periode van overmatig middelengebruik c.q. gokverslaving in het verleden.

SGGZ (Gespecialiseerde GGZ): overmatig alcohol- of drugsgebruik of gokverslaving, of een mogelijk risico op terugval na eerdere periode van overmatig middelengebruik c.q. gokverslaving in het verleden.

Tacton maakt gebruik van cognitieve gedragstherapeutische interventies, die effectief zijn gebleken bij online therapieën.

Dit blijkt uit de literatuur en uit de resultaten van Etendebaas.nl van Tactus, een van de eerste internet behandelingen in Nederland.

De behandelresultaten van Etendebaas.nl zijn positief en wijzen erop dat internetbehandeling een effectieve vorm van behandeling is.

Elke behandeling wordt op maat vormgegeven binnen de mogelijkheden die bij jouw privé situatie passen.

De behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Eigen risico is hierop wel van toepassing. Als deze nog niet is aangesproken zal dus eerst eigen risico moeten worden betaald.

De online behandeling vindt plaats via Minddistrict, dit is een beveiligde e-health omgeving.

Ja, je kunt de test anoniem doen. Pas bij het aanmelden voer je je gegevens in, waar we zorgvuldig mee om gaan.

Als blijkt dat je onvoldoende gebaat bent bij een 100% online behandeling, dan adviseert Tacton je over een meer geschikte vorm van hulp. Er wordt dan samen gekeken welke vervolgbehandeling wenselijk en passend is.

Zie voor meer informatie over verslaving de website van Tactus: www.tactus.nl

Iemand in je omgeving kun je helpen door naar Tacton te verwijzen. De naaste zal wel zelf de behandeling moeten volgen en hier dus voor open moeten staan.

 

  • “Je hebt ook veel te winnen”

    In de internetbehandeling kijk ik naar mijn alcoholprobleem met begeleiding van een coach die me twee keer in de week persoonlijk mailt. Het is vooral in het begin erg verfrissend en confronterend om het allemaal eens van je af te schrijven, zodat het allemaal ook eens een keer een groter plaatje wordt. Zo besef je hoe diep je gezonken bent en ook wat je te winnen hebt.